Máy thu laser Laserliner 081.337A

Nhà sản xuất:
  • Sự chính xác: ± 0,4 mm / m
  • Sự tự tin cấp: ± 5 °
  • Kích thước (W x H x D): 60 x 90 x 77 mm
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.