Máy thu laser Laserliner 081.336A

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ làm việc: 0 ° C … + 40 ° C
  • Nhiệt độ bảo quản: -10 ° C … + 70 ° C
  • Kích thước (W x H x D): 60 x 90 x 77 mm