Máy thu laser Laserliner 081.135A

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ bảo quản: -10 ° C Quang + 70 ° C
  • Nhiệt độ làm việc: 0 ° C Quang + 50 ° C
  • Phạm vi hoạt động: 15 m