Máy thu laser Laserliner 060.111A

Nhà sản xuất:
  • Thời gian hoạt động: khoảng 3,5 giờ
  • Nhiệt độ làm việc: 0 ° C Quang + 45 ° C
  • Nhiệt độ bảo quản: -10 ° C Quang + 70 ° C

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.