Máy thu laser Laserliner 056.500L

Nhà sản xuất:
  • Cấp độ: tự động ngang và dọc
  • Sự tự tin cấp: ± 4 °
  • Sự chính xác: ± 0,75 mm / 10 m