Máy thu laser Laserliner 053.00.07A

Nhà sản xuất:
  • Sự chính xác: ± 1 mm / 10 m
  • Kích thước(W x H x D): 215 x 205 x 165 mm
  • Cấp độtự động ngang và dọc