Máy thu laser Laserliner 036.650L

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi hoạt động: (tùy theo chiếu sáng phòng) 30 m
  • Sự tự tin cấp: ± 3,5 °
  • Sự chính xác: ± 0,35 mm / m