Máy thu laser Laserliner 036.201A

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ làm việc: 0 ° C Quang + 40 ° C
  • Nhiệt độ bảo quản: -10 ° C Quang + 70 ° C
  • Bảo vệ nước và bụi: IP 54
  • Cân nặng: 820 g