Máy thu laser Laserliner 032.101A

Nhà sản xuất:
  • Sự chính xác: 2 mm mỗi 10 m
  • Nhiệt độ làm việc: 0 ° C Quang + 50 ° C
  • Nhiệt độ bảo quản: -10 ° C Quang + 70 ° C

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.