Máy thu laser Laserliner 032.060L

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ làm việc: 0 ° C Quang + 50 ° C
  • Nhiệt độ bảo quản: -10 ° C Quang + 60 ° C
  • Bảo vệ nước và bụi: IP 54

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.