Máy quét laser 3 tia Laserliner 3DPro

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ làm việc: 0 ° C Quang + 50 ° C
  • Nhiệt độ bảo quản: -10 ° C Quang + 70 ° C
  • Bảo vệ nước và bụiIP 54
  • Trọng lượng pin và tấm đế875 g

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.