Máy nội soi công nghiệp laser Laserliner 084.100A

Nhà sản xuất:
  • Thời gian hoạt động: 4 h
  • Nhiệt độ hoạt động: -10 góc 60 ° C
  • Nhiệt độ bảo quản: -20 góc 70 ° C