Máy ghi dữ liệu dòng điện Chauvin Anoux L261

Nhà sản xuất:
  • Tỷ lệ mẫu: 64 mẫu / chu kỳ
  • Tỷ lệ lưu trữ: Lập trình từ 125ms đến 1 mỗi ngày
  • Nhiệt độ hoạt động: 14 ° đến 122 ° F (-10 ° đến 50 ° C)
  • Nhiệt độ bảo quản: -4 ° đến 140 ° F (-20 ° đến 60 ° C)