Máy đo nhiệt độ Lutron TM-966

Nhà sản xuất:
  • Giá trị bức xạ sẵn ở 0,95
  • Giá trị phát xạ điều chỉnh 0,1-1,00.
  • Độ ẩm hoạt động 386 g/0.85 LB
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.