Máy đo nhiệt độ Lutron TM-914

Nhà sản xuất:
  • Hiển thị 3 1/2 chữ số với chú thích,
  • Thời gian lấy mẫu xấp xỉ. 0,4 giây
  • LCD 15 mm (0,5 “).
  • Cung cấp năng lượng pin DC 9 V

 

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.