Máy đo nhiệt độ Lutron TM-906A

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: -200 đến 1370 oC.
  • Tối đa, tối thiểu, nút thu hồi bộ nhớ.
  • Kích thước: 180 x 72 x 32 mm. RS-232.

 

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.