Máy đo nhiệt độ Hioki 3442

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra gián đoạn cảm biến
  • Chức năng giữ hiển thị thuận tiện
  • Ghi tối đa và min. nhiệt độ
  • Đo nhiệt độ thực phẩm
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.