Máy đo khoảng cách Laser laserliner 080.850A

Nhà sản xuất:
  • Sự chính xác : ± 2 mm (điển hình)
  • Phạm vi đo lường : tối đa 70 m 
  • Range tối thiểu: 0,2 m
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.