Máy đo khoảng cách laser Laserliner 080.837A

Nhà sản xuất:
  • Sự chính xác: ± 2 mm (điển hình)
  • Phạm vi đo lường: tối đa 70 m
  • Range tối thiểu: 0,05 m