Máy đo độ ẩm Laserliner 082.320A

Nhà sản xuất:
  • Laserliner 082.320A dễ dàng thích nghi với nhiệt độ của đối tượng đo (bù thủ công / tự động). ở mức nhiệt độ nào thì máy sẽ được điều chỉnh nên việc đưa kết quả sẽ không bị thay đổi. Độ chính xác vẫn được giữ mức cao