Máy đo độ ẩm Laserliner 082.028A

Nhà sản xuất:
  • Hiển thị tối thiểu / tối đa: Giá trị đo nhỏ nhất hoặc lớn nhất có thể được hiển thị, nếu cần.
  • Hiển thị số đo ở ° C hoặc ° F có thể lựa chọn
  • Có thể được sử dụng làm thiết bị để bàn với giá đỡ / kẹp có thể gập lại hoặc để gắn vào bề mặt kim loại bằng giá đỡ từ tính tích hợp