Máy đo độ ẩm không khí PCE-555

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ: -30 … 100 ° C / -22 … 212 ° F
  • Nhiệt độ điểm sương: -30 … 100 ° C / -22 … 212 ° F
  • Nhiệt độ bầu ướt: 0 … 80 ° C / 32 … 176 ° F
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.