Máy đo độ ẩm gỗ Laserliner 082.003A

Nhà sản xuất:
  • Chuyển đổi giữa gỗ và vật liệu xây dựng
  • Giữ chức năng giữ lại giá trị đo hiện tại trên màn hình
  • Hiển thị giá trị đo có thể chuyển đổi giữa ° C và ° F