Máy đo điện trở cách điện Chauvin Arnoux CA 6545

Nhà sản xuất:
  • Điện dung: 0,001 đến 49,99 F
  • Đo dòng rò: 0,00 – 3mA.
  • Trưng bày: Màn hình LCD lớn.