Máy đo điện trở cách điện Chauvin Arnoux CA 6505

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 10 kΩ đến 10 TΩ
  • Thời gian kiểm tra lập trình
  • Tính toán tỷ lệ chất lượng DAR & PI
  • Đo điện áp, điện dung và rò rỉ
  • Màn hình LCD hiển thị