Máy đo điện trở cách điện Chauvin Arnoux CA 6501

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra điện áp: 250 500 và 1000 V DC
  • Phạm vi đo 1 đến 5000 MΩ
  • Cung cấp năng lượng từ
  • Bảo vệ: IP52