Quang kế tầm thấp Hanna HI96746

Nhà sản xuất:
.
.
.
.