Đồng hồ vạn năng Laserliner 083.032A

5.00 (8 đánh giá) 0 đã bán

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra liên tục: Phạm vi kháng <1,5 kohm
  • Thể loại tổng hợp: CAT III – 1000 V, ô nhiễm độ 2
  • Cầu chì: mA, A phạm vi: 0,2 A / 500 V
  • Hiển thị LC: Lên đến 1999 (3,5 phân đoạn)