Đồng hồ vạn năng Chauvin Arnoux CA 5233

Nhà sản xuất:
  • Chống dò gỉ: IP54
  • Kích thước: 155 x 75 x 75 mm
  • Trọng lượng: 320 g