Đầu dò nhiệt độ Tenmars TP-03

595.000

Nhà sản xuất:

‘- Nhiệt độ cao: -58 đến 392 ° F (-50 đến 200 ° C).
-Có sẵn cho Chất lỏng hoặc Gel’

Đầu dò nhiệt độ Tenmars TP-03: Đầu dò kiểu K
Đầu dò nhiệt độ Tenmars TP-03

595.000