Đầu dò nhiệt độ Tenmars TP-02

805.000

Nhà sản xuất:

‘- Nhiệt độ cao: -58 đến 1292 ° F (-50 đến 700 ° C).
-Có sẵn cho Chất lỏng hoặc Gel’

Đầu đo nhiệt độ Tenmars TP-02
Đầu dò nhiệt độ Tenmars TP-02

805.000