Cân điện tử Lutron GM-610P

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi : 0,10 đến 600 gram
  • Độ phân giải : 0,01 gram
  • Hiển thị đơn vị : gram, oz
  • Độ chính xác : +/- (0,05% + 0,04 gram)