Camera Hồng Ngoại FLIR E4 WiFi

Nhà sản xuất:

FLIR E4 với Wi-Fi là một camera chụp ảnh nhiệt dễ sử dụng cho các ứng dụng điện, cơ khí, xây dựng và HVAC / R. Tìm các vấn đề ẩn, đo nhiệt độ chính xác và xác nhận sửa chữa dễ dàng nhờ độ phân giải hồng ngoại pixel 4,800 (80 x 60) và các cải tiến hình ảnh MSX. Sau đó, hợp lý hóa công việc của bạn bằng Wi-Fi tích hợp, để tải lên và chia sẻ hình ảnh và dữ liệu thông qua ứng dụng di động FLIR Tools.

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.