Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2432

Nhà sản xuất:
  • Đo dòng rò 400A
  • Lựa chọn tần số
  • Độ phân giải 0.001mA
  • Lựa chọn 3 thang đo
  • Tiết kiệm điện
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.