Ampe kìm Chauvin Arnoux F201

Nhà sản xuất:
  • Tự động tắt nguồn : Có
  • An toàn điện theo tiêu chuẩn IEC 61010: 600V CAT IV
  • Nguồn hoạt động : 1 x 9 V LF22
  • Kích thước / Khối lượng: 78 x 222 x 42 mm / 340 g