Thuốc thử thang trung COD Hanna HI93754G-25

1.141.700

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 0 đến 1500mg / L O₂.
  • Độ phân giải: 1 mg / L.
  • Độ chính xác: ± 15 mg / L ± 4%.
  • Phương pháp:dichromate ISO
Thuốc thử COD không thủy ngân HI93754D-25Thuốc thử COD không thủy ngân HI93754D-25
Thuốc thử thang trung COD Hanna HI93754G-25

1.141.700

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.