Thước Đo Laser Geo-Fennel Ecodist Pro

Nhà sản xuất:
  • Khoảng cách: <40 m
  • Khoảng cách với tấm mục tiêu: 50 m
  • Độ chính xác: ± 2,0 mm
  • Bảo vệ chống bụi / nước: IP 40