Thước đo khoảng cách Mitutoyo 573-605

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 10-150mm
  • Độ chính xác: 0,03mm
  • Độ phân giải: 0,1mm