Thước đo khoảng cách Mitutoyo 573-118-10

Nhà sản xuất:
  • Sự chính xác : 0.1 mm
  • Phạm vi đo : 10-200 mm
  • Độ phân giải : 0.01 mm