Thước đo khoảng cách Mitutoyo 573-116-10

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 10-200mm
  • Độ phân giải: 0.01 mm
  • Độ chính xác: ±0.1mm