Thước đo góc kỹ thuật số Bosch GAM 220

Nhà sản xuất:

– Phạm vi làm việc : 360° (4 x 90)
– Chiều dài : 60 cm
– Sai số góc 0°/90° :± 0,05°
– Sai số góc từ 1° – 89° : ± 0,1°

Danh mục: