Thước cặp Teclock GM-1

Nhà sản xuất:
  • Dải đo: 10 ~ 100 mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Sai số: ± 0.1mm
  • Độ sâu đo tối đa: 180 mm
  • Độ dài đầu đo: 2 mm
  • Chiều cao điểm tiếp xúc: 5 mm
Danh mục: