Thước cặp điện tử Mitutoyo 160-157

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 0(20) – 1500 mm/ 0(1) – 60 “
  • Độ phân giải: 0.02 mm/ 0.001 “
  • Sự chính xác: ±0.1 mm