Thước cặp cơ khí Mitutoyo 573-646-20

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-1500(20.1-1520)mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±0.09mm