Thước cặp cơ khí Mitutoyo 573-645-20

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 10-160mm
  • Độ phân giải: 0,01mm
  • Độ chính xác: +/- 0,05mm