Thước cặp cơ khí Mitutoyo 573-625-20

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-150mm
  • Tốt nghiệp: 0,01mm
  • Độ chính xác: +/- 0.02mm