Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-124

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-300mm
  • Độ chính xác: +/- 0.04mm
  • Đồ phân giải: 0,02mm