Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-123

Nhà sản xuất:
  • Thang đo: 0 – 200 mm.
  • Độ phân giải: 0.02 mm.
  • Độ chính xác: ± 0.03 mm.