Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-119

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-300mm / 0-12″”
  • Thang đo: 0.02mm / 0.001″”
  • Độ chính xác: ±0.04mm / 0.002″”