Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-115

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 0-300mm/ 0-12″
  • Độ phân giải : 0.05mm/ 1/128″
  • Độ chính xác : ±0.08mm/ 0.003″